Final Üniversitesi

Hayellerin ve Hedeflerin Başladığı Yer

Final, Türkiye’de 40 yıla yaklaşan bir süredir eğitim-öğretim faaliyeti yapmaktadır. Şimdiye kadar 415 eğitim kurumu ile anaokulundan liseye her kademede öğrenci yetiştirmiştir. Final Eğitim Kurumları’nda eğitim almış dört milyonu aşkın genç hayallerine ulaşmıştır. Bünyesinde bu amaca hizmet eden 12 bin öğretmen görev almaktadır. Final, dergi ve kitap yayıncılığında da Türkiye’nin en etkin markalarından biridir. Bütün bu faaliyetlerine ek olarak, 2015 yılında Uluslararası Final Üniversitesi’ni kurmuş, böylelikle eğitim yelpazesine yükseköğrenim faaliyetlerini de dâhil etmiştir.